Ugody z bankami przed sądem polubownym KNF

Akcja PR-owska banków trwa w najlepsze. Opublikowano wyniki badań, mówiące, że 70% Frankowiczów chce ugód z Bankami zgodnych z propozycją KNF. Bankierów boli jednak fakt, że Klient po podpisaniu ugody dalej może pójść do Sądu aby dochodzić swoich praw. Próbują przekonać KNF, aby sąd polubowny przy KNF zatwierdzał ugody i ostatecznie zamykał Frankowiczom drogę sądową. Frankowiczu skontaktuj się z Fundacją w celu obliczenia konsekwencji finansowych tych propozycji dla Twojego kredytu.