O co walczymy?

Osoba, która zaciągnęła 30-sto letni kredyt denominowany we frankach szwajcarskich w kwocie 400 tysięcy złotych dnia 1 stycznia 2006 roku o marży 1,2% rocznie po 15 latach uczciwego spłacania rat nadal posiada zadłużenie w kwocie około 380 tysięcy złotych.

Składając pozew przeciwko bankowi kwestionuje się umowę kredytową i domaga się zwrotu nieuczciwie zapłaconych rat.
90 tysięcy złotych wynosi orientacyjna wartość nadpłaconych rat, skutkiem stosowania przez bank bezskutecznych przeliczeń kredytu na CHF. Można żądać od banku zwrotu tej sumy.

Dodatkowo wysokość zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych wynosi 232 tysiące złotych, więc o 147 tysięcy złotych zmniejszy się saldo zadłużenia, jeżeli klauzule indeksacyjne zostaną uznane za bezskuteczne.
18 tysięcy złotych wynosi orientacyjna wartość nadpłaconych rat, skutkiem stosowania przez bank zbyt wysokiego kursu do przeliczeń w porównaniu do kursu średniego NBP.

W momencie uznania umowy za nieważną kwota pozostająca do zwrotu na rzecz banku wyniesie więc jedyne 68 tysięcy złotych.