Nasza misja

Podstawowymi celami Fundacji na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych – Nowa Szansa są:

  1. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów wśród kredytobiorców,
  2. Upowszechnianie wiedzy o kredytach wśród konsumentów,
  3. Upowszechnianie wiedzy o występujących klauzulach abuzywnych w umowach kredytowych,
  4. Upowszechnianie wiedzy o zasadach upadłości konsumenckiej,
  5. Wspieranie konsumentów w procesie renegocjacji umów z podmiotami udzielającymi finansowania, w szczególności bankami,
  6. Propagowanie wiedzy na temat praw konsumentów i możliwości w zakresie renegocjacji umów,
  7. Budowanie świadomości na temat ryzyka finansowego, w szczególności walutowego,
  8. Promocja dobrych praktyk w zakresie usług finansowych.

Od 2015 roku wspieramy konsumentów poprzez udostępnienie najlepszych technik umożliwiających skuteczną walkę z nieuczciwymi instytucjami finansowymi stosującymi klauzule abuzywne. Wskazujemy kontakt do najlepszych prawników zajmujących się pozywaniem instytucji finansowych i wypowiadaniem umów kredytowych.

Zawsze działamy w interesie konsumenta. Przedstawiamy mu sprawę bezstronnie i obiektywnie. Z naszych usług od 2015 roku skorzystało kilkaset osób. Zachęcamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na każde pytanie odnośnie kredytów walutowych i możliwości sądownego unieważnienia umów kredytowych ze względu na zapisane w nich niezgodne z prawem klauzule abuzywne.